Monday, November 03, 2008

TVDW 02/11/2008 - Allez Allez - Allez Allez (Lindstrom & Prins Thomas remix) (1981/2006)De generatiekloof en hoe ze uit te diepen. Ik ben verre van een handige Harry, maar af en toe moet de Pater Familias zich toch bewijzen bij het uitvoeren van deze of gene huiselijke klus. Zo ligt het verven van muren, kasten en plafond nog net binnen het bereik van mijn beperkte mogelijkheden. Dit weekend nam ik zo de kamer van een van de dochters onder handen. Gewoontegetrouw gaat de verfklus gepaard met wat muziek, kwestie van het nuttige aan het aangename te paren. Vaak wordt de FM-naald richting Classic 21 gestuurd, omdat het de zender is die me het vaakst kan verrassen met de programmatie. Zo ook zaterdag. Led Zeppelin, Toto en Supertramp kwamen voorbij, tot plots de muziek overstemd werd door wat lawaai uit de aanpalende kamer. De oudste dochter had haar cd van Tokio Hotel opgezet. Keihard natuurlijk, zoals het hoort. Ik stapte van mijn trapladder en zette mijn radio maar af. Papa zijn, het is een kwestie van compromissen sluiten.

De tvdw heeft hier niets mee te maken. Lindstrom is een geweldige remixer annex knoppendraaier annex synthgoochelaar, wiens Where You Go I Go Too een van dé ontdekkingen van het jaar is. En ook de manier waarop hij de Belpopklassieker Allez Allez volledig demonteert en opnieuw opbouwt, is grandioos. Terug te vinden op een dit jaar verschenen soortement verzamelaar van Allez Allez, waar originele nummers als het majestueuze African Queen (een tribute to Grace Jones, en zo klinkt het ook) worden afgewisseld met remixes.


http://www.sendspace.com/file/p9h6db

Labels: , , , , , ,

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

kvdw (klachtvandeweek) : kan dit blog er aub rekening mee houden dat sommige liedjes (zoals deze tvdw) niet draaibaar zijn in een professionele omgeving (alwaar de tvdw gewoonlijk wordt beluisterd)? Het ordentelijk beluisteren ervan vergt immers 1) woofers, subwoofers, contrawoofers en woofwoofers dewelke op dit ministerie niet beschikbaar zijn en 2) veel tijd (12 minuten en oneffen), wat de tijdspanne tussen de koffiepauzes noodzakelijkerwijze tot verlenging noopt. Bovendien wordt in dit liedje niet gezongen (ja, na meer dan 8 minuten roept er eindelijk eens iemand allez, allez, daar waar diezelfde woorden al na 5 seconden door het hoofd van ondergetekende suisden). Dit blog zou toch moeten weten dat slechts de gezongen melodie verzacht (op een kabinet). Ik hoop dan ook dat deze kvdw door het bestuur uwer blog onverwijld ter harte wordt genomen en dat dit ons voortaan zal verblijden met een korte, gezongen melodie die met portatief haut parleur beluisterbaar is.

César Velghe (ea secr. min.v. ambt.z.)

6:09 AM  
Blogger Shamrockske said...

ouch, bogota hotel, dat moet zeer doen

8:07 PM  
Blogger Shamrockske said...

niet slecht, al duurt het mij iets te lang alvorens ik ALLEZ ALLEZ kan meeroepen !

4:31 AM  

Post a Comment

<< Home